ניתן לפנות ישירות למחבר באי מייל:
1abrahamdayan@gmail.com

מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל

פסוק המהלל את אורח חייו של עם ישראל - במדבר כד ה(בלעם מברך את עם ישראל):"מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל"( ראה גם "בא לקלל ונמצא מברך ") ("ופותח בקילוסו של מקום כבלעם הרשע בשעתו מה טובו אהלך יעקב,אין בית אשר אין שם פרוטה בשבילי"-עגנון/אלו ואלו,והיה העקוב למישור,89,וכן:"צבא, צבא , מה טובו אהליך / צבא , צבא, מה רבו חייליך "- יעקב אורלנד / שיר הלגיונות )