ניתן לפנות ישירות למחבר באי מייל:
abrahamramidayan@gmail.com

הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?!

הדבר מתואם מראש ולא יתכן שזה מקרי , פתגם הבא לומר שקיימת הנחה עובדתית ( מציאותית והגיונית ) שאם שני אדם מצויים יחד והולכים יחד , סימן שהדבר תואם בינהם מראש או בשעת מעשה -עמוס ג ג:" הֲיֵלְכוּ שְׁנַיִם יַחְדָּו בִּלְתִּי אִם נוֹעָדוּ".