ניתן לפנות ישירות למחבר באי מייל:
1abrahamdayan@gmail.com

לבור את המוץ מהתבן

להפריד את המוץ ( קליפת גרגרי הדגן ) מכל התבואה , בהשאלה : להפריד בין העיקר לטפל , לקחת רק את החלק הטוב- הושע יג ג:" לָכֵן יִהְיוּ כַּעֲנַן בֹּקֶר וְכַטַּל מַשְׁכִּים הֹלֵךְ כְּמֹץ יְסֹעֵר מִגֹּרֶן וּכְעָשָׁן מֵאֲרֻבָּה". ( כדאי שנדע איך לבור את המוץ מהתבן מכל מה ששמענו בהרצאות הרבות ולקחת מהן רק מה שחשוב באמת,וכן:"מה לתבן את הבר(ירמיה כג8)-כלומר שדברי הקוסמים והחלומות כתבן שנתערב בו מעט בר,ודבר ה' כבר שאין בו תבן כלל"- הרמב"ם/ ספר המדע, הלכות יסודי תורה,פרק עשירי,ג,94,וכן:ונפה היא הכברה שמניפין בה התבואה ואותה אינה לשוא אלא לברר הבר מן התבן"-רד"ק ישעיהו ל 28,וכן:" סל כוברין פעולה מן כברה מוץ התבן הדק אבוס מקום שאובסין שם הבהמות אבוס בעליו"-בית הבחירה למאירי מסכת שבת קמ ע"א,וכן:"או שמא אין כל זה אלא דמיון כוזב,שמא אני לא יותר ממין מוץ מסוער מגורן ואין לי עם כל העולם ואשר בו יחסים אחרים"-א.ד.גורדון/האדם והטבע).