מזה רעב ( ברבים : מזי רעב)

סובל מחרפת רעב , תשוש עקב אי אכילה - דברים לב כד:" מְזֵי רָעָב וּלְחֻמֵי רֶשֶׁף וְקֶטֶב מְרִירִי וְשֶׁן בְּהֵמוֹת אֲשַׁלַּח בָּם עִם חֲמַת זֹחֲלֵי עָפָר". ( בכפרים נידחים התגלו אנשים מזי רעב שהיה צורך לדאוג לטיפול רפואי עבורם , וכן :" ואזי שאלתי : עת ככלב / מזה רעב בקרב חוץ אושלכה - / ימצא אחד מני אלף / עלי יעבור באנחה"- ח.נ. ביאליק / דמעה נאמנה , וכן :" פניהם חיוורים כפני / שוכני קבר , וכמזי - / רעב כבד הם קודרים , אפורים "- שאול טשרניחובסקי / ברוך ממגנצה )