ניתן לפנות ישירות למחבר באי מייל:
1abrahamdayan@gmail.com

זה בכה וזה בכה( כ' בחולם חסר )

זה טוען כך וזה טוען אחרת , כל אחד טוען ומדגיש נקודה אחרת - מלכים א כב כ( הנביא מכיהו למלך אחאב ולמלך יהושפט): " וַיֹּאמֶר ה' מִי יְפַתֶּה אֶת אַחְאָב וְיַעַל וְיִפֹּל בְּרָמֹת גִּלְעָד וַיֹּאמֶר זֶה בְּכֹה וְזֶה אֹמֵר בְּכֹה". ( במשך שעות זה טען בכה וזה טען בכה ללא יכולת להגיע להסכמה ,וכן:"וזרקו איש לחברו שאלה ותשובה חטופה וחזרו ורצו זה בכה וזה בכה"-ח.הזז/רחים שבורים,166, וכן :" מתי נחתך דין היהודים שנית-אחר משפט תש"ח- לפרוץ חיים את העיגול? / וזה ישיב בכה , וזה בכה " - נתן אלתרמן / אחד הלילות )