ניתן לפנות ישירות למחבר באי מייל:
1abrahamdayan@gmail.com

נר לרגלו

אור ללכת לאורו , בהשאלה : עיקרון חשוב שעל פיו אדם נוהג - תהלים קיט קה:"נֵר לְרַגְלִי דְבָרֶךָ וְאוֹר לִנְתִיבָתִי". ( הוראת החוק וההנחיות שבאו בעקבותיה , הינן נר לרגלי ואינני מוכן לחרוג מהן ,וכן:" משל למי שעומד באפלה ונר בידו וראה אבן ולא נכשל, ראה ביב ולא נפל למה על שהיה בידו נר שנאמר (תהלים קיט) נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי"-שמות רבה,פרשת תצוה פרשה לו, וכן : "הולכת את מעימי -לכי לשלום / ויהי רצונך לבדו נר לנתיבך"- ח.נ. ביאליק / הולכת את מעימי )