ניתן לפנות ישירות למחבר באי מייל:
1abrahamdayan@gmail.com

עוד היום גדול , לא עת האסף המקנה

היום רק בראשיתו , יש עוד זמן( טרם הגיע מועד איסוף הצאן לדיר) - בראשית כט ז( יעקב לרועי בני קדם):" וַיֹּאמֶר הֵן עוֹד הַיּוֹם גָּדוֹל לֹא עֵת הֵאָסֵף הַמִּקְנֶה הַשְׁקוּ הַצֹּאן וּלְכוּ רְעוּ". ( עוד גדול היום אין מה להחפז ולהילחץ , יש מספיק זמן לגמור את כל העבודה , וכן :" ויהי בערב שבת קודש בתחילת המנחה היה דרך הבעש"ט לעבור לפני התיבה בעוד היום גדול "- ש"י עגנון / סיפורי הבעש"ט / עיון תפילה , וכן :" היה היה שחר לחייך / בן אדם , היו צהריים וגם לילה יש לחיים והוא קרב ובא , עוד היום גדול , לא עת האסף המקנה , אלא ששם בפאת אופק , נחה עננה"- נתן יונתן / " פגישה מאוחרת עם אבגוסטינוס")